U ranim 20-im godinama prošlog veka, osnivač Vitamixa, V. G. Bernard, bio je trgovac "modernim" kućanskim aparatima. Godine 1937. uveo je potpuno nov proizvod – blender. To je bio prvi Vitamix.

Kada je 1949. televizija debitirala, njegov sin Bill odmah je prepoznao ovaj medij kao savršen način da V. G. ("Papa") hiljadama domaćinstava u isto vreme predstavi svoj novi i poboljšani Vitamix. Dobio je 30-ak minuta na WEWS TV-u u Clevelandu i napravio prvu izravnu reklamu. Ova reklama, koja je prikazivana nekoliko godina na mnogim tržištima, približala je ovaj blender mnogim porodicama i postala njihov izbor. U arhivu Udruženja direktnog marketinga posebno mesto zauzima kopija ove prve reklame.

Danas Vitamix ima tradiciju dugu već gotovo 90 godina i nastavlja se širiti. Mnogo toga se promenilo, ali ono važno ostalo je isto. Novi proizvodi Vitamixa uvode se gotovo svake godine, ali i dalje se svaki proizvod, bez obzira na to je li namenjen za profesionalnu ili kućnu upotrebu, još uvek proizvodi u sedištu u Clevelandu, Ohio. Vitamix je i danas u vlasništvu i pod upravljanjem iste porodice, a kompanija je čvrsto fokusirana na kvalitetu proizvoda i zadovoljstva kupaca.

U 2009. godini Jody Berg je postala predsednica Vitamixa, a John Bernard je zauzeo ulogu izvršnog predsednika i izvršnoga direktora. Pod vodstvom Jody i Johna, Vitamix će i dalje pružati svojim potrošačima i partnerima najkvalitetniju opremu, a istovremeno sačuvati stvarne tradicionalne vrednosti i baštinu Vitamixa.

Vitamix će nastaviti svoju istinsku misiju:

Ostati kompanija s najboljim blenderom na svetu!

Budite informisani

...Besplatne informacije i vesti na vašu e-poštu